HAKKIMIZDA

MODAS LEATHER Hakkında

1979 yılında kurulan ve deri satışına Gedikpaşa’ da başlayan şirketimiz, kısa zamanda ileri düzeyde profesyonel üretim gerçekleştirmeye başladı. Zaman içerisinde diğer ihtiyaç alanlarına nitelikli ve yüksek kalitede deri üretimine başlayan kuruluşumuz, 2002 yılında sektörün merkezinin Gedikpaşa’ dan ayrılması, bölgenin deri ürünlerinin pazarlandığı bir bölgeye dönüşmesine paralel merkezini Güngören’ e, üretim merkezini Tuzlaya taşımıştır.

Deri üretimi konusunda sektörel olarak edindiği deneyim ve bilgi birikimini, araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla birleştiren şirketimiz, yeni merkezinde de, yeni alt yapı yatırımları gerçekleştirerek büyümesine devam etmiştir. Kurulduğu ilk günden itibaren önce yurt içi ve ardından yurtdışı piyasalarda, sürekli büyüme kaydeden şirketimiz, günümüzde ülkemizde ve birçok ülkede sektörünün en saygın kuruluşlarından biri durumundadır.

Sektörde edindiği geniş bilgi birikimi ve tecrübelerini ailenin 2. kuşağı ve ardından 3. kuşağına aktaran bir aile şirketi olan MODAŞ, çağın gereklerine en uygun deri çözümlerini hazırlıyor. Her kuşak yöneticilerin oluşturduğu katma değerlerle sürekli büyümeye devam eden şirketimiz, gelenekselle geleceğin birleştiği benzersiz bir yapı ve anlayışla sektöründe en önemli üreticilerden biridir. Geniş sektörel birikim ve 40 yıla yakın bir süre boyunca oluşan ilişkiler, sektörel ihtiyaçların önceden belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara odaklı çözümler geliştirilmesi çalışmalarımızı yoğunlaştırdı. Yeni nesil aile yöneticilerimizin İnovasyon çalışmalarına hız vermesi, farklı alanlarda ki ihtiyaçlara yönelik deri üretimi konusunda çalışmalarımızın da yoğunlaşmasına neden oldu.

Günümüzde pek çok farklı sektörde ihtiyaç duyulan deri alanında ki üretimimizi, uzmanlığımız ve donanımlı alt yapımız sayesinde yüksek kalite standartları ve ileri teknoloji kullanarak gerçekleştiriyoruz. Benzersiz bir hızla ilerleyen teknik bilimler ve teknolojinin oluşturduğu yeni dinamizm, yaşam standartlarının da giderek yükselmesine sebep oluyor. Beklentilerin sürekli arttığı bu yeni yaşam döngüsünün ihtiyaç yapısına odaklı, çözümler geliştirme konusunda üstün bir başarı sergileyen MODAŞ, ülkemizde olduğu kadar yurt dışında birçok ülkede de aktif olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Üstün nitelik ve standartlarda ürün geliştirme konusunda ki hassasiyeti, tüm müşterilerinde güvenilirlik ve prestij oluşturuyor. Şirketimizin ulaştığı aşamada ki konumunun sorumluluğu ve değerinin bilincinde bir üretim ve katma değer oluşturma çabası durmaksızın sürüyor. MODAŞ, alanlarında yetkin çalışanları, özel ve ileri üretim teknikleri, yüksek teknolojiye sahip donanımları, mükemmeliyetçi üretim anlayışıyla, sektörünün üretim standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Üretim teknikleri ve sektörel ihtiyaçların önceden saptanmasına paralel olarak, geliştiriliyor ve bu tekniklerde uzman personeller yetiştiriyoruz.

Sektörel olarak yaptığı üretimin, yurt dışına ihracı sayesinde ülke ekonomimize oluşturduğu katma değerin, daha fazla arttırılmasına yönelik olarak devam eden pazar araştırma ve geliştirme çalışmalarımız, inovasyon yatırımlarımız, sektörümüzün yeni standartlarının oluşmasında da belirleyici bir rol oynuyor. Kurumsallaşma yolunda da hızlı adımlarla ilerleyen aile şirketimizin gelişim süreci, sektöründe rol model oluşturuyor.

Misyonumuz

Her açıdan büyük bir hızla gelişmeye ve değişmeye devam eden dünyamızın oluşturduğu yeni yaşam standartları, yeni ve daha farklı ihtiyaçların ortaya çıkmasına neden oluyor. Değişen ihtiyaç yapısına uygun çözümler geliştirmek konusunda yoğun bir çaba, inovatif bir yaklaşım ve yaratıcı çözümler geliştirmeye odaklanmış bir misyona sahibiz. Sürekli olarak değişen ihtiyaçların farkındalığında, sektördeki deneyim ve bilgi birikimimizi, teknik, teknolojik ve kavramsal olarak yaşanan tüm gelişmeleri eş zamanlı takip edebilme yeteneğiyle birleştirdik. Bu yenilikçi ve inovatif üretim yaklaşımımızın, bir aile şirketi olan kuruluşumuzun temel değerleriyle örtüşmesi için özel bir gayret göstermeye devam ediyoruz. Sektörel ihtiyaçların henüz oluşmadan belirlenmesi ve bu alanda öncü üretimlerin gerçekleştirilmesi, ülkemiz için katma değer oluşturma inancımız ve sektöründe uluslar arası alanda saygın ve başarılı bir kurum olma inancımız doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Sektörel olarak var olan taleplerin yanı sıra yeni alanlarda da oluşan ihtiyaçlara odaklanmış üretim mantığımız, daha farklı alanlarda da talep oluşmasını sağlamaya yönelik geliştirme çalışmalarımızla destekleniyor. Sektöründe ilklere imza atmış şirketimiz, daha birçok ilke imza atma konusunda kararlılığa sahiptir. Gelenek ve ilkelerine bağlı yapısını, değişen dünya koşullarının yeni kavram ve teknikleriyle entegre etme, teknoloji ve yeni standartlarla harmanlama konusunda sürekli devam eden ve yeni katma değerler oluşturan bir bakış açısına sahibiz.

Kırk yıla uzanan yolculuğumuz, farklı kuşaklara sahip yöneticilerimizin bakış açıları ve aynı zamanda dünyanın en özel gelişim aşamalarından birine tanıklık etme fırsatı, şirketimizin ilke ve değerleri üzerinde eşsiz katkılar oluşturdu. Sektörel ve kavramsal bu birikimin, teknik ve teknolojide ki gelişmelerle harmanlanması sonucunda, eşsiz bir üretim yaklaşımı geliştirdik. Oluşan tüm bu birikimin yeni kuşaklara aktarılması ve dünyanın yeni koşullarını oluşturma da rol almak şirketimizin misyonlarından biridir.

İnovasyonun, yaratıcılığın, prensiplerin, girişimci ve yenilikçi ruhun, gelenekselle geleceğin buluştuğu noktada ki temsilcisi olma değerlerimizi, şirketimizin misyonu olarak kabul ediyoruz.

Vizyonumuz

Yeni hizmet alanlarına yönelik olarak pazar çalışmaları oluşturmak, her alan için gerçekleştirilen üretimlerde en yüksek standart ve kalite değerlerine ulaşmak, mükemmelliğe ulaşmayı öncelikli değerlerimiz olarak belirledik. Üretimimizin ilk aşamalarından, son kullanıcıya ulaşma aşamasına kadar ki hizmet sürecimizde, sektörel mükemmellik ilkemizi koruma vizyonuna sahibiz.Bu kapsamda ülke içinde ve uluslar arası arenada sektörünün en önemli ve en saygın kuruluşlarından biri olmak Vizyonuna sahibiz.

Değerlerimiz

MÜŞTERİLERİMİZ AÇISINDAN

Beklentilerin ve ihtiyaçların önceden saptanması, ihtiyaç ve potansiyele odaklı geliştirme çalışmalarıyla çözümler oluşturmak,

Teknoloji, teknik ve uzmanlığımızın tüm olanaklarının kullanılmasıyla, ürünlerini daima yenilemek, üretim tekniklerini geliştirmek,

Tüm ürünlerinde en üst seviyede müşteri memnuniyeti oluşturmak,

Ürün sunumunda, hedeflenmiş tüm müşterilerimizin ve sektörlerin, en çok tercih ettiği şirket olmak,

Gelenekle geleceğin buluştuğu noktada, yüksek etik kurallarımıza koşulsuz sadık kalmak,

Tüm ürünlerin müşterilerimize yüksek kalite standartları ve eksiksiz olarak sunulmasını sağlamak,

ÇALIŞANLARIMIZ AÇISINDAN

Öncelikle tercih edilen bir işveren olmak,

Kişisel ve teknik alanlarda ki gelişimleri için destekleyici olmak ve bu konuda çeşitli eğitim olanakları oluşturmak,

Yaratıcılığı, sorumluluğu, nitelikli olmayı desteklemek,

Liyakat ve performansa dayanan, adil bir çalışma ortamı ve yükselme olanağı oluşturmak,

MİLLİ SORUMLULUK AÇISINDAN

Toplumumuzun ihtiyaçlarına yüksek duyarlılık göstermek,

Sosyal ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde bir yaklaşıma sahip olmak,

İstihdam oluşturmak,

Yurtdışında oluşturduğu saygın imajı ve ihracat potansiyeliyle, ülke tanıtımında ve ekonomisinde katma değer oluşturmak.

FUARDAN GÖRÜNTÜLER

İletişime Geç